Strateji Ofisi, stratejik düşünme, strateji oluşturma ve uygulama alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan bir yönetim danışmanlık şirketidir. Strateji ofisi 2005 yılından bu yana bu hizmetlere yönelik olarak;

Geniş Katılımlı Strateji Belirleme Çalışmaları,
Ortak Akıl Platformu Strateji Toplantıları,
Stratejik Gelecek Tasarımı Projeleri
Çalıştaylar,
Workshoplar,
Seminerler
Uygulamalı Strateji EğŸitimleri
Kurumsal ve Bireysel Strateji Danışmanlığı
İş alışmalarını yürütmektedir.
İlk günden bu yana sürekli gelişim ve yenilik felsefesi doğrultusunda çözümlerini, bilgilerini ve yöntemlerini müşteri istek ve ihtiyaçlarındaki değişimlere uygun olarak yenilemektedir.


Misyonumuz
Strateji ofisi, müşterilerinin fark yaratan stratejiler üreterek ve uygulayarak hedeflerine isteklerine ve mutlak başarıya ulaşmalarına ortam sağlayan güçlü ve güvenilir bir stratejik çözüm ortağıdır.

Vizyonumuz
Strateji Ofisi bugünden geleceğe değişen ve gelişen koşullarda, müşterilerinin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve iş başarısı sağlamalarına yönelik değer yaratan yenilikçi çözümler sunar.

Stratejik Amaçlarımız
Sürdürülebilir hizmet üstünlüğü ve sürekli gelişim felsefesi doğrultusunda müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını anlayarak gerektiği zamanda ve en uygun koşullarda hizmetler ve çözümler üretmek.
Kurum ve kuruluşlarda paylaşılan bir vizyon ve gelişim stratejileri oluşturmalarına yönelik ilgili tarafların ortak aklını kullanarak sonuç odaklı dinamik çözümler üretilmesine ortam sağlamak.
Ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir yol oynayan bölgesel ve bireysel girişimciliğin gelişimine yönelik yenilikݧi projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak
Bölgesel sanayi, ticaretin kalkınma ve gelişimine yönelik projeler üretilmesine destek olmak.
Bireylerde hedef bilinci ve yetkinliği oluşturarak hedefini bilen ve hedefine yürüyen bir Toplum oluşumuna katkıda bulunmak.